POL-DET Eugeniusz Jankowiak z siedzibą w Poznaniu na os. Rusa 104/2, została utworzona 01.11.2006r. jako kontynuacja wieloletnich tradycji i doświadczeń w zakresie usług detektywistycznych oraz ochrony fizycznej osób i mienia świadczonych przez Agencję POL-DET Sp. z o.o. i spółkę cywilną, która jako jedna z pierwszych rozpoczęła działalność gospodarczą tego typu na terenie miasta Poznania (zał. 1988r.)

Utworzenie firmy na bazie dotychczas działającej sp. z o.o. i spółki cywilnej podyktowane było m.in. nowelizacja przepisów prawnych (Ustawa z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia) i wynikającą z niej koniecznością uzyskania nowych koncesji z MSWiA.

Solidne wykonanie usług to nadrzędny cel stawiany firmie przez jej właściciela .


Obecnie naszymi kontrahentami w zakresie świadczonych usług są m.in:

  • Automobilklub Wielkopolski
  • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" w Poznaniu
  • PWD Sp. z o.o. w Poznaniu
  • Wspólnota Mieszkaniowa os. Rusa 53 w Poznaniu

Właściciel firmy POL-DET oświadcza, że w przypadku wyboru niniejszej oferty zostanie wyznaczona osoba pełniąca obowiązki koordynatora kontraktu pozostająca do Państwa dyspozycji i przystąpi do wykonywania usługi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę.